G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de grao
Open call
18/07/2023 29/09/2023
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2022/2023
Open call
13/07/2023 29/09/2023
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o estudantado dos mestrados, 2022/2023
Open call
18/07/2023 29/09/2023
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Open call
12/07/2023 29/09/2023

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2023
Closed call
04/01/2023 31/01/2023
Bolsa Xeral do MEFP 2023/2024
Closed call
27/03/2023 17/05/2023
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2023/2024
Closed call
08/06/2023 19/09/2023

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2022/2023
Closed call
13/10/2022 27/10/2022
Bolsas de axuda ao estudo 2022/2023
Closed call
20/12/2022 23/01/2023
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2022/2023
Closed call
26/05/2023 22/06/2023
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2022/2023
Closed call
18/07/2022 15/09/2022
Bolsas Santander Estudos | Equality 2022/2023
Closed call
03/05/2022 26/09/2022
Bolsas Santander Estudos | Progreso 2022/2023
Closed call
02/06/2022 11/10/2022

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsa Comedor 2022/2023
Closed call
20/12/2022 23/01/2023
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2022/2023
Closed call
01/10/2022 17/10/2022
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Closed call
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Closed call
06/07/2021 11/10/2021

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2022/203
Closed call
09/12/2022 11/01/2023
Bolsas Campus Rural 2022/2023
Closed call
27/03/2023 14/04/2023
Bolsas de formación en centros de investigación 2023/2024
Closed call
09/06/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en centros universitarios 2023/2024
Closed call
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2023/2024
Closed call
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en unidades e áreas 2023/2024
Closed call
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2022/2023
Closed call
24/02/2023 23/03/2023
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
29/11/2022 23/12/2022

Xunta de Galicia

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas de formación en materia de museos
Closed call
22/12/2021 21/01/2022
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed call
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2022
Closed call
17/01/2023 15/02/2023

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Closed call
01/09/2022 10/10/2022

Xunta de Galicia

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Closed call
21/07/2023 21/08/2023
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed call
19/08/2023 18/09/2023
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Closed call
28/06/2023 27/07/2023

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2022
Closed call
26/01/2023 09/02/2023
Axudas para contratos Juan de la Cierva 2022
Closed call
24/01/2023 07/02/2023
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2022
Closed call
12/01/2023 26/01/2023
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2022
Closed call
19/01/2023 09/02/2023

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas complementarias de mobilidade destinadas a beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)
Closed call
14/01/2023 14/02/2023
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed call
29/06/2022 28/07/2022
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Closed call
17/01/2023 09/02/2023
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros
Closed call
17/01/2023 09/02/2023

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsas de intercambio con países extracomunitarios 2023/2024
Closed call
17/05/2023 05/06/2023
Bolsas de mobilidade para estudantes de grao e mestrado oficial para participar en proxectos e accións de cooperación ao desenvolvemento 2022/2023
Closed call
17/02/2023 09/03/2023
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2021/2022
Closed call
06/07/2022 22/09/2022
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2022/2023
Closed call
05/05/2023 02/06/2023
Bolsas de viaxe
Closed call
16/02/2023 15/03/2023
Estadías en centros de investigación
Closed call
16/02/2023 15/03/2023

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
17/11/2022 16/12/2022

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á Calidade Lingüística nos Traballos Fin de Grao e Mestrado, 2022/2023
Closed call
12/07/2023 15/09/2023
Premios á excelencia académica para estudantado que inicia estudos de doutoramento
Closed call
16/03/2023 19/04/2023
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de grao
Open call
18/07/2023 29/09/2023
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Closed call
20/07/2022 30/09/2022
Premios á Excelencia Deportiva, 2022/2023
Closed call
05/10/2022 26/10/2022
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2022/2023
Open call
13/07/2023 29/09/2023
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o estudantado dos mestrados, 2022/2023
Open call
18/07/2023 29/09/2023
Premios de poesía, relato curto e tradución da Universidade de Vigo
Closed call
17/02/2023 10/04/2023
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Open call
12/07/2023 29/09/2023
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2021/2022
Closed call
19/09/2022 30/09/2022
Premios INCUVI-EMPRENDE
Closed call
30/09/2022 20/10/2022
Premios Innovación Sostible da Cátedra Telefónica-UVigo
Closed call
28/09/2022 26/10/2022
V Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2022
Closed call
21/11/2022 15/12/2022

Xunta de Galicia

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que realizan estudos de grao
Closed call
16/05/2023 16/05/2023
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed call
28/03/2023 27/04/2023
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Closed call
22/09/2022 15/11/2022