de Carlos Villamarín

Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-3
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 735
pdecarlo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01503 | Dirección estratéxica

Grao en Turismo

O04G240V01503 | Sistemas de información para a xestión turística

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01413 | Dirección estratéxica

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01416 | Dirección estratéxica

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01603 | Dirección estratéxica internacional

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01324 | Dirección estratéxica internacional

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01423 | Dirección estratéxica internacional

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.