Vázquez Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Applied Economics
Department of Applied Economics

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/5-7

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 761
maxose@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01301 | Economía aplicada ao turismo

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01311 | Economía aplicada ao turismo

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01201 | Economía española e mundial

Grao en Turismo

O04G240V01601 | Fiscalidade de empresas turísticas
O04G240V01604 | Planificación pública do desenvolvemento turístico

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01124 | Economía española e mundial