Vázquez Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Applied Economics
Department of Applied Economics

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/5-7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 761
maxose@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01301 | Economía aplicada ao turismo

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01311 | Economía aplicada ao turismo

2nd term