Cruz González

Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-10
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 719
mcruz@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01505 | Teoría da organización

Grao en Turismo

O04G240V01908 | Planificación e dirección de espazos turísticos

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.