Cruz González

Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-10
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 719
mcruz@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01908 | Planificación e dirección de espazos turísticos

2nd term

Grao en Turismo

O04G240V01605 | Xestión de aloxamentos

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01326 | Xestión de aloxamentos