Salgado Barandela

Lecturer

Area of Accounting and Finance
Department of Financial and Accounts Economics

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 731
j.salgado@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01501 | Decisións de financiamento
O04G020V01702 | Planificación financeira

Grao en Turismo

O04G240V01505 | Xestión dos recursos financeiros

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01604 | Valoración de activos