Lampón Caride

Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-19
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 751
jesus.lampon@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01102 | Fundamentos de administración
O04G020V01302 | Dirección de operacións
O04G020V01302 | Dirección de operacións

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01215 | Dirección de operacións
O03G730V01215 | Dirección de operacións

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01203 | Xestión de empresas
O04G020V01907 | Creación e viabilidade de empresas

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01121 | Xestión de empresas

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01126 | Xestión de empresas