López-Valeiras Sampedro

Lecturer

Area of Financial Economics and Accounting
Department of Financial and Accounts Economics

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 711
elvaleiras@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01602 | Contabilidade de custos
O04G020V01602 | Contabilidade de custos
O04G020V01911 | Simulación e control interno de empresas

Grao en Turismo

O04G240V01202 | Contabilidade de organizacións turísticas II

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01525 | Contabilidade de custos
O06G710V01525 | Contabilidade de custos

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01522 | Contabilidade de custos
O03G730V01522 | Contabilidade de custos
O03G730V01911 | Simulación e control interno de empresas

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01222 | Contabilidade de organizacións turísticas II