Distribución de alumnado por quendas de mañá/tarde no curso 2020/2021

Distribución do alumnado en GM e GP, segundo as iniciais do primeiro apelido (curso 2020/2021): Ver listado